Video Treatment How-to: Shoshin Shiatsu

Watch the step-by-step video treatment how-to of the Shoshin Shiatsu treatment from Randy Cummins of www.blackswanproductions.com.

More in Body